Fyzioterapie

fyzioterapie
fyzioterapie

Fyzioterapie je komplexní obor, který se zabývá léčbou fyzické i psychické stránky člověka a umí propojit metody západní i východní medicíny. Při terapii řeším problémy nejen čistě fyzického rázu, jako jsou poúrazové či pooperační stavy. Často se setkávám i se psychosomatickými poruchami, které často mohou vést k bolestem různých částí těla, migrénám, nekvalitnímu spánku, potížích při trávení a dalším obtížím. Při vstupní prohlídce se zabývám nejen komplexním vyšetřením těla, ale i hlubšími souvislostmi, které předcházely danému problému. Společně s klientem často nacházíme prvotní příčinu. Poté navrhnu plán terapie, který se skládá často z uvolnění měkkých tkání, trigger pointů, mobilizace páteře a kloubů, event. použití elektroterapie či parafínových zábalů. Pro rychlý a dlouhotrvající efekt terapie je zapotřebí aktivní spolupráce klienta. Po terapii probíhá zaučení cviků, vycházejících často z vývojové kineziologie, které klient bude moci pravidelně využít v domácí terapii či při svých sportovních aktivitách. S klienty navazuji na dlouhodobou spolupráci, kdy jsme společně schopni zdravotní problém vyřešit a udržet tělo v kondici a ve zdraví.

Dětská a novorozenecká fyzioterapie

Dítě

Dětskou a novorozeneckou fyzioterapii mám velmi ráda, zabývám se jí již od roku 2013. Období prvního roku života považuji za nejdůležitější z hlediska fyzického vývoje. Vše, co se dítě naučí dobře v tomto věku se mu dále odrazí v celém jeho aktivním životě. Při terapii využívám převážně Vojtovu metodu doplněnou cviky z Bobath metody a ACT metody. Jsou to metody velmi účinné, které v rychlém čase dokáží vyřešit problémy související s předčasným narozením, vrozenými vadami, polohovými syndromy či asymetrickém zapojení svaloviny. Terapie je bezbolestná, dítě ji však může zpočátku nelibě snášet, vzhledem k tomu, že je to něco nového a chvíli je drženo v polohách, které momentálně ono samo nechce. Případný pláč je často vzpurného rázu, srovnatelný s běžným pláčem doma při úkonech, jako je strojení či koupání, které se dítěti nemusí vždy líbit. Dítě vyšetřuji zpočátku hlavně pohledem, kdy jej nechávám volně se pohybovat po místnosti, z čehož mohu vyčíst, jak zapojuje tělo při běžných činnostech a co mu činí největší potíže. Po vyšetření miminka či dítěte seznámím rodiče s možnostmi řešení daného problému, zaučím důkladně ve cvičení, upravující nastavení centrace kloubů a tím i správně fungujícího svalstva. Toto cvičení je poté pravidelně prováděno v domácím prostředí. Rodiče také zaučím manipulace s dítětem a upravíme denní aktivity tak, aby se dítě mohlo zdárně vyvíjet.

miminko miminko

Terapie starších dětí a mladistvých

Mezi nejčastější poruchy v tomto věku patří hlavně problémy s vadným držením těla. U dětí školkového věku často řeším špatné postavení dolních končetin, jako je plochonoží, vbočené kotníky, varozita a valgozita kolenních kloubů a špatné zapojení hlubokého břišního svalstva. Terapie této věkové skupiny probíhá v součinnosti s rodiči. Je pro mne prioritou, aby cvičení dítě bavilo a chtělo jej zařadit do svého denního režimu. Podobně tomu tak je i u mladistvých, kdy se vadné držení těla může vyvinout až ke skolióze, kterou také řeším velmi účinným cvičením, vycházejícím z vývojové kineziologie. Cvičení je nutné zapojit do každodenních aktivit. Terapie může být nejen účinná, ale i zábavná.

Gynekologická fyzioterapie pro ženy

Je mnoho žen, které potřebují péči, která je bohužel často opomíjená. Péče o pánevní oblast je velmi důležitá v každém období života ženy. Mladé ženy mohou trápit problémy jako je bolestivá či nepravidelná menstruace, migrény, milování s partnerem provázené bolestí a špatně dosažitelným orgasmem, nemožnost otěhotnění či donošení plodu. Ženy po úspěšném otěhotnění mohou trápit bolesti zad a kloubů. Ženy po porodu se chtějí vrátit do běžného života a může je trápit nedostatečná kondice spojená s poporodními zraněními, diastázou (rozestup břišní stěny), počínající inkontinencí či nadváhou. U starších žen mohou být přítomny problémy spojené s menopauzou, pokročilou inkontinencí či problémy v milostném životě.

Všechny tyto problémy se často dají velmi rychle vyřešit. S klientkou začínám terapii formou rozhovoru, kdy hledáme příčinu daného problému. Manuálními technikami uvolňuji svalstvo, které je velmi často ve vysokém napětí. Používám i vnitřní techniky, kdy mohu uvolnit pánevní oblast vaginálním mapováním a uvolněním kostrče a vazů pánevního dna per rectum. Při problémech v oblasti milostného života pracuji se ženou tak, aby nalezla svou sexuální bytost a objevila tím nové možnosti a krásy milování. Terapie probíhá v příjemné atmosféře, klientka se tak krásně uvolní a společně snadno najdeme řešení daného problému.

Fyzioterapeut Tetiana Maksymchuk

terapeut

V rámci fyzioterapie Via Vitae spolupracuji s fyzioterapeutkou Tetianou Maksymchuk. V roce 2022 přišla z Ukrajiny se dvěmi dětmi a manželem kvůli těžkým životním podmínkám. Táňa je velmi empatická a baví jí práce s lidmi, proto se rozhodla pokračovat ve své praxi fyzioterapeuta i u nás v Čechách.

terapeut

Vzdělání

2015 - zvýšení kvalifikace v Ošetřovatelství

2014 - vysokoškolské vzdělání Fyzioterapie

2012 - specializace Zdravotní sestra léčebných masáží

2009 - středoškolské vzdělání Zdravotní sestra specialista, při studiu si dělala léčebné masážní kurzy

Praxe

2016 - 2018 - fyzioterapeut v rehabilitačním centru pro ženy po mastektomii Kyjev

2015 - 2016 - fyzioterapeut v diagnostickém centru Sanatoria Kyjev

2013 - 2015 - fyzioterapeut v oblasti tělesné výchovy na dětském oddělení Kyjev

2010 - 2013 - zdravotní sestra zaměřená na terapeutické masáže na diagnostickém oddělení Kyjev

2009 - 2010 - zdravotní sestra v polyklinickém oddělení pro děti Kyjev

Galerie